wyszukiwarka

PRĘTY PŁASKIE KUTE O WYMIARACH 30-150 x 80-350 mm- TOLERANCJA WYMIARÓW

Tolerancje wymiarów płaskowniki 30-150 x 80-350 mm

Płaskowniki i ich dopuszczalne odstępstwa od wymiarów.

Grubość [mm]

Szerokość [mm]

Tolerancja [mm]

grubości

szerokości

30 – 50

80 – 200

+ 2,5 / - 0,0

patrz tabela niżej

51 – 89

80 – 300

+ 4,5 / - 0,0

90 – 150

90 – 350

+ 5,0 / - 0,0

Szerokość [mm]

Tolerancje dla szerokości [mm]

80 – 119

+ 4,0 / - 0,0

120 – 179

+ 5,0 / - 0,0

180 – 214

+ 7,0 / - 0,0

215 – 249

+ 8,0 / - 0,0

250 – 284

+ 9,0 / - 0,0

285 – 344

+ 10,0 / - 0,0

345 – 350

+ 12,0 / - 0,0


Różnica przekątnych dla tego samego przekroju poprzecznego nie powinna przekroczyć sumy dopuszczalnych odstępstw dla szerokości.

Pręty płaskie dostarczane są z ostrymi krawędziami, dopuszcza się stępienie krawędzi nie przewyższające 0,030 grubości pręta płaskiego.

Odchylenie od płaszczyzny płaskowników nie powinna przekraczać 2,5 mm na 1 m długości. Sierpowatość płaskowników nie powinna przewyższać 0,25% długości.
Czoła płaskowników powinny być równo obcięte i nie posiadać zadziorów.