Stal konstrukcyjna o podwyższonej wytrzymałości ulepszona cieplnie

Norma: PN-EN 10025-6

Zastosowanie:

Bardzo obciążone części konstrukcji, także spawanych, np. dźwigów, mostów, budynków, cystern, zbiorników wodnych i śluz, pracujących w temperaturze pokojowej i obniżonej.

Informacje technologiczne:

Wytwórca stali decyduje o rodzaju i stężeniu pierwiastków stopowych (do podanych wartości) zapewniających wymagane własności. Półprodukty hutnicze są dostarczane w stanie ulepszonym cieplnie i nie są poddawane obróbce cieplnej u użytkownika.
Wyżarzanie odprężające po spawaniu powinno być wykonane w warunkach uniemożliwiających zmniejszenie własności mechanicznych stali.

Półprodukty:

Wytwórca stali decyduje o rodzaju i stężeniu pierwiastków stopowych (do podanych wartości) zapewniających wymagane własności. Półprodukty hutnicze są dostarczane w stanie ulepszonym cieplnie i nie są poddawane obróbce cieplnej u użytkownika.
Wyżarzanie odprężające po spawaniu powinno być wykonane w warunkach uniemożliwiających zmniejszenie własności mechanicznych stali.

Skład chemiczny:

CMnSiPSCrNiCuMoVNbTiZrAlNB
Max 0,20Max 1,70Max 0,80Max 0,020Max 0,010Max 1,50Max 2,0Max 0,50Max 0,70Max 0,12Max 0,06Max 0,05Max 0,15Max 0,015Max 0,015Max 0,005

Własności mechaniczne:

Wpływ wielkości przekroju na własności mechaniczne

Grubość, mm

3-50

> 50-100

> 100-150

Granica plastyczności ReH (Rp0,2), MPa

690

650

630

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, MPa

770-940

760-930

710-900

Wydłużenie A, %

14

Własności mechaniczne w temperaturze obniżonej

Temperatura, °C

-60

-40

-20

0

Praca łamania, KV, J (próbki wzdłużne)

30

40

50

Praca łamania, KV, J (próbki poprzeczne)

27

30

35

Porównanie z materiałami zagranicznymi:

ISO

Unia Europejska

Rosja

~E 690-E

ISO 4950-3:1995

S690QL

EN 10137-2:1995

USA

Japonia

Chiny

~A 514 (Q)

ASTM A 514-00

~Q 690 E

GB T 16270-96