Stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania

Norma: PN-89/H-84030/02

Zastosowanie:

Części obciążone o dużej wytrzymałości rdzenia: koła zębate, wałki

Informacje technologiczne:

Można spawać przed nawęglaniem, po uprzednim podgrzaniu.

Półprodukty:

Można spawać przed nawęglaniem, po uprzednim podgrzaniu.

Skład chemiczny:

CMnSiPSCrNiMoWVTiCu
0,17 - 0,230,80 - 1,100,17 - 0,37Max 0,035Max 0,0351,00 - 1,30Max 0,30-Max 0,20Max 0,050,05 - 0,12Max 0,30

Własności mechaniczne:

Własność

Oznaczenie

Wymiar

Wartość

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm

MPa

980

Granica plastyczności

Re (Rp0,2)

MPa

830

Wydłużenie

A

%

9

Przewężenie

Z

%

50

Praca łamania

KV

J

80

Twardość po zmiękczaniu

HB

217

Technologiczne procesy obróbki:

Technologiczne procesy obróbki

Możliwość zastosowania

Temperatura, °C

Obróbka plastyczna

Kucie

+

1100 – 850

Walcowanie

+

1100 – 850

Obróbka cieplno – chemiczna

Nawęglanie

+

880 – 950

Azotonawęglanie

+

860 – 930

Obróbka cieplna

Wyżarzanie

Normalizujące

+

880 – 900

Zmiękczające

+

650 – 700

Obróbka cieplna po nawęglaniu1)

Hartowanie I

+

850 – 880

Wyżarzanie

+

660 – 680

Hartowanie II

+

810 – 830

Odpuszczanie

+

150 – 200

1) w miarę możliwości hartowanie należy wykonywać bezpośrednio z temperatury obróbki cieplno – chemicznej

Technologiczne procesy obróbki:

ISO

CEN

Rosja

~18ChGT

GOST 4543-71

USA

Japonia

Chiny