Print Friendly, PDF & Email

Kalkulator stali

kalkulator-stali

Kalkulator stali – dzięki niemu możesz poznać przybliżoną wagę pręta i blachy. Masa stali na m3 mieści się w granicach 7500-7900kg w zależności jaki to gatunek stali. Masa pręta liczona jest według wzoru PI * promień do kwadratu * długość * gęstość stali. Dzięki temu prostemu przelicznikowi stali możemy oszacować wagę stali dla większości rodzajów metali.

Stale w zależności od gatunku potrafią mieć różna zawartość procentową pierwiastków charakterystycznych dla danego rodzaju. Z racji tego nie można jednoznacznie wyznaczyć wzoru który by określał dokładną masę stali dla wszystkich gatunków stali. Nawet minimalne zmiany w składzie chemicznym przy dużych tonażach potrafią zrobić duża różnice.

Kalkulator wagi pręta okrągłego

pret-okragly

Wynik obliczeń:

0.000 kg

Kalkulator wagi blachy i pręta płaskiego

pret-plaski

Wynik obliczeń:

0.000 kg