Stal stopowa sprężynowa

Norma: GOST 14959-79

Zastosowanie:

Stal na sprężyny o małych przekrojach i podkładki sprężynujące

Informacje technologiczne:

Stal na sprężyny o małych przekrojach i podkładki sprężynujące

Półprodukty:

Stal na sprężyny o małych przekrojach i podkładki sprężynujące

Skład chemiczny:

CSiMnPSCrMoNiB
0,62-0,700,17-0,370,90-1,2--Max. 0,25---

Własności mechaniczne:

Wymiar

Wartość

Twardość po obróbce cieplnej

HB

Max. 241

Hartowanie w oleju

Temperatura

8300C

Odpuszczanie

Temperatura

4700C

Granica plastyczności

Re (Rp0,2) MPa

Min. 785

Granica wytrzymałości

Rm MPa

Min. 980

Wydłużenie

A, %

Min. 8

Przewężenie

Z, %

Min. 30

Praca łamania

KV, J

Własności fizyczne:

Własność

Wymiar

Wartość

Gęstość, ρ

g·cm-3

7,85

Technologiczne procesy obróbki:

Technologiczne procesy obróbki

Możliwość zastosowania

Temperatura, °C

Obróbka plastyczna

Kucie

+

800-1180

Walcowanie

+

850 – 1180

Obróbka cieplna

Wyżarzanie

Normalizujące

+

810 – 830

Zmiękczające

+

640 – 680

Obróbka cieplna po nawęglaniu1)

Hartowanie

+

810 – 830

Odpuszczanie

+

640 – 680

Porównanie z materiałami zagranicznymi:

ISO

CEN

Rosja

USA

Japonia

Chiny