Stal trudnościeralna

Zastosowanie:

Czerpaki i kontenery, systemy załadunkowo-transportowe w kopalniach; krawędzie robocze maszyn do robót ziemnych, łyżki koparek, kruszarki; zużywalne części maszyn górniczych; zużywalne części betoniarek i maszyn do obróbki drewna; konstrukcje platform; podajniki, leje, silosy, systemy transportowe kruszyw i rud; nadwozia wywrotek.

Informacje technologiczne:

Stal dobrze spawalna i może być spawana przy użyciu wielu powszechnie stosowanych procedur.

Półprodukty:

Stal dobrze spawalna i może być spawana przy użyciu wielu powszechnie stosowanych procedur.

Skład chemiczny:

CSiMnPSCrNiMoTiBAlCu
Max. 0,3Max. 0,7Max. 1,6Max. 0,025Max. 0,01Max. 1,0Max. 0,7Max. 0,5Max. 0,05Max. 0,006Max. 0,01Max. 0,05

Własności mechaniczne:

Własność

Wymiar

Wartość

Twardość

HBW

370 – 430

Wytrzymałość na rozciąganie, Rm0

MPa

1250

Granica plastyczności, Re (Rp0,2)

MPa

1000

Wydłużenie, A

%

10

Praca łamania, KV

J

30

Własności fizyczne:

Własność

Wymiar

Wartość

Gęstość, ρ

g·cm-3

7,85