18H2N2/1.5920/18CrNi8

Stal stopowa do nawęglania

Norma: PN-89/H-84030/02

Informacje technologiczne:

Stal podatna na cięcie nożycą: zakres temperatury nawęglania może być większy niż podany (zależnie od metody nawęglania)

Półprodukty:

Stal podatna na cięcie nożycą: zakres temperatury nawęglania może być większy niż podany (zależnie od metody nawęglania)

Skład chemiczny:

CSiMnPSCrMoNiB
0,15- 0,220,17 -0,370,4-0,7Max 0,035Max 0,0351,80-2,10Max 0,101,8-2,1-

Własności mechaniczne:

Twardość po:

Wymiar

Wartość

wyżarzaniu zmiękczającym

HB

235

Własność

Oznaczenie/Wymiar

Po obróbce cieplnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm,MPa

1230 – 1470

Granica plastyczności

Re (Rp0,2) MPa

830

Wydłużenie

A, %

7

Przewężenie

Z, %

30

Praca łamania

KV, J

Własności fizyczne:

Własność

Wymiar

Wartość

Gęstość, ρ

g·cm-3

7,85

Technologiczne procesy obróbki:

Technologiczne procesy obróbki

Możliwość zastosowania

Temperatura, °C

Obróbka plastyczna

Kucie

+

850 – 1100

Walcowanie

+

850 – 1100

Obróbka cieplno – chemiczna

Nawęglanie

+

880 – 950

Azotonawęglanie

+

860 – 930

Obróbka cieplna

Wyżarzanie

Normalizujące

+

870 – 900

Zmiękczające

+

650 – 700

Obróbka cieplna po nawęglaniu1)

Hartowanie I

+

840 – 870

Wyżarzanie

+

630 – 650

Hartowanie II

+

800 – 830

Odpuszczanie

+

170 – 200

1) w miarę możliwości hartowanie należy wykonywać bezpośrednio z temperatury obróbki cieplno – chemicznej

Porównanie z materiałami zagranicznymi:

ISO

CEN

Rosja

USA

Japonia

Chiny