Stal stopowa do nawęglania

Norma: PN-EN 10084:2002

Zastosowanie:

Elementy maszyn z wymaganą warstwą wierzchnią o dużej twardości i ciągliwym rdzeniu, koła zębate, wałki, sworznie, tuleje, o średnich wymiarach, podlegające znacznym naciskom i zmiennym obciążeniom.

Informacje technologiczne:

Stal podatna na cięcie nożycą: zakres temperatury nawęglania może być większy niż podany (zależnie od metody nawęglania)

Półprodukty:

Stal podatna na cięcie nożycą: zakres temperatury nawęglania może być większy niż podany (zależnie od metody nawęglania)

Skład chemiczny:

CSiMnPSCrMoNiB
0,15 – 0,21Max 0,400,60 – 0,90Max 0,035Max 0,0350,90 – 1,200,15 – 0,25--

Własności mechaniczne:

Twardość po:

Wymiar

Wartość

wyżarzaniu zmiękczającym

HB

207

nawęglaniu, hartowaniu i odpuszczaniu

HRC

60

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, po hartowaniu i odpuszczaniu w 200 °C:

średnica elementu, d, mm

d ≤ 16

16 < d ≤ 40

40 < d ≤ 100

Rm, MPa

1050

850

680

Własności fizyczne:

Własność

Wymiar

Wartość

Gęstość, ρ

g·cm-3

7,85

Hartowność:

wartość

Twardość HRC w odległości od czoła próbki Jominy’ego, mm

1,5

3

5

7

9

11

13

15

20

25

30

35

40

max

47

46

45

42

39

37

35

34

31

29

28

27

26

min

39

37

34

30

27

24

22

21

Technologiczne procesy obróbki:

Technologiczne procesy obróbki

Możliwość zastosowania

Temperatura, °C

Obróbka plastyczna

Kucie

+

1050 – 850

Walcowanie

+

1050 – 850

Obróbka cieplno – chemiczna

Nawęglanie

+

880 – 980

Azotonawęglanie

+

860 – 950

Obróbka cieplna

Wyżarzanie

Normalizujące

+

870 – 910

Zmiękczające

+

680 – 700

Obróbka cieplna po nawęglaniu1)

Hartowanie I

+

860 – 900

Wyżarzanie

+

670 – 720

Hartowanie II

+

780 – 820

Odpuszczanie

+

150 – 200

1) w miarę możliwości hartowanie należy wykonywać bezpośrednio z temperatury obróbki cieplno – chemicznej

Porównanie z materiałami zagranicznymi:

ISO

CEN

Rosja

18CrMo4

ISO 683-11:1987

18CrMo4

EN 10084:1998

USA

Japonia

Chiny

~20CrMnMo

GB 3077-88