17HNM/1.6587/18CrNiMo7-6

Stal stopowa do nawęglania

Norma: PN/EN 10084

Zastosowanie:

Elementy maszyn z wymaganą warstwą wierzchnią o dużej twardości i ciągliwym rdzeniu, koła zębate, ślimaki, wały, tuleje, o dużych wymiarach, podlegające bardzo dużym naciskom i obciążeniom.

Informacje technologiczne:

Stal podatna na cięcie nożycą: zakres temperatury nawęglania może być większy niż podany (zależnie od metody nawęglania)

Półprodukty:

Stal podatna na cięcie nożycą: zakres temperatury nawęglania może być większy niż podany (zależnie od metody nawęglania)

Skład chemiczny:

CSiMnPSCrMoNiB
0,15 – 0,21Max 0,400,50 – 0,90Max 0,025Max 0,0351,50 – 1,800,25 – 0,351,40 – 1,70-

Własności mechaniczne:

Twardość po:

Wymiar

Wartość

wyżarzaniu zmiękczającym

HB

229

nawęglaniu, hartowaniu i odpuszczaniu

HRC

60

Wytrzymałość na rozciąganie Rm, po hartowaniu i odpuszczaniu w 200 °C:

średnica elementu, d, mm

d ≤ 16

16 < d ≤ 40

40 < d ≤ 100

Rm, MPa

1160

1080

900

Własności fizyczne:

Własność

Wymiar

Wartość

Gęstość, ρ

g·cm-3

7,85

Technologiczne procesy obróbki:

Technologiczne procesy obróbki

Możliwość zastosowania

Temperatura, °C

Obróbka plastyczna

Kucie

+

1150 – 850

Walcowanie

+

1150 – 850

Obróbka cieplno – chemiczna

Nawęglanie

+

880 – 980

Azotonawęglanie

+

860 – 950

Obróbka cieplna

Wyżarzanie

Normalizujące

+

830 – 870

Zmiękczające

+

650 – 700

Obróbka cieplna po nawęglaniu1)

Hartowanie I

+

830 – 870

Wyżarzanie

+

630 – 650

Hartowanie II

+

780 – 820

Odpuszczanie

+

150 – 200

1) w miarę możliwości hartowanie należy wykonywać bezpośrednio z temperatury obróbki cieplno – chemicznej

Porównanie z materiałami zagranicznymi:

ISO

CEN

Rosja

~18CrNiMo7

ISO 683-11:1987

18CrNiMo7-6

EN 10084:1998

USA

Japonia

Chiny