50HS / 1.5026 / 56Si7

Stal stopowa specjalna sprężynowa

Norma: PN/EN 10132-4:2002U

Zastosowanie:

Na sprężyny płaskie o grubości do 6mm, resory piórowe, sprężyny śrubowe

Skład chemiczny:

CMnSiPSCrNiMoWVTiCuInne
0,52 - 0,600,60 - 0,901,60 – 2,00Max 0,025Max 0,0250,9-1,2Max 0,40Max 0,10-----

Własności mechaniczne:

Własności mechaniczne po wyżarzaniu lub wyżarzaniu i walcowaniu wykończającym dla grubości produktów 0,3 mm ≤ t < 3 mm

Własność

Oznaczenie

Wymiar

Po obróbce cieplnej

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm

MPa

600

Granica plastyczności

Re (Rp0,2)

MPa

740

Wydłużenie

A

%

12

Przewężenie

Z

%

Twardość

HV

HV

230

Własności mechaniczne po walcowaniu na zimno dla grubości produktów 0,3 mm ≤ t < 3 mm

Własność

Oznaczenie

Wymiar

Wartość

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm

MPa

Twardość

HV

HV

Własności mechaniczne po ulepszaniu cieplnym dla grubości produktów 0,3 mm ≤ t < 3 mm

Własność

Oznaczenie

Wymiar

Wartość

Wytrzymałość na rozciąganie

Rm

MPa

1200 – 1700

Twardość

HV

HV

370-520

Wpływ wielkości przekroju na własności mechaniczne po ulepszaniu cieplnym

Grubość, mm

0,3 ≤ 0,5

0,5 ≤ 0,75

0,75 ≤ 1

1 ≤ 1,5

1,5 ≤ 2

2 ≤ 3

Twardość HV

485-535

465-515

455-505

445-495

425-475

415-465

Technologiczne procesy obróbki:

Technologiczne procesy obróbki

Możliwość zastosowania

Temperatura, °C

Obróbka plastyczna

Kucie

Walcowanie

+

(900 – 830)

Obróbka cieplna

Ulepszanie cieplne

Hartowanie

+

840-870/w,o

Odpuszczanie

+

430 – 500

Utwardzanie wydzieleniowe

Przesycanie

Starzenie

Wyżarzanie

Normalizujące

+

(850 – 880)

Zmiękczające

+

(640 – 680)

Obróbka cieplno – chemiczna

Nawęglanie

Inna

Porównanie z materiałami zagranicznymi:

ISO

Unia Europejska

Rosja

~59Si7

ISO 683-14: 1992

56Si7

EN 10132-4: 2000

~ 55S2

GOST 14959 1979

USA

Japonia

Chiny

~9255

ASTM A 29-99

~55Si2Mn

GB 1222-84