Długość (l) 
Wysokość (h) 
Długość (l) - mm 
Szerokość (w) - mm 
Wysokość (h) - mm