Wpływ zawartości węgla na stal

Print Friendly, PDF & Email

Stal to jeden z najważniejszych materiałów budowlanych, który obecnie wykorzystuje się w wielu dziedzinach. Istnieje wiele rodzajów stali, a wybór właściwego gatunku zależy od tego, do czego zastosowana ma być stal. Z uwagi na to, że stal posiada różne właściwości i parametry, a także możliwości poddawana jej obróbce cieplnej, można ją wykorzystać do tworzenia monumentalnych konstrukcji jak i rzeczy codziennego użytku. Na zmianę właściwości stali wpływ ma między innymi węgiel. Nawet przy znikomej zmianie jego zawartości w stali ma silnie wpływ na jej właściwości. Poza tym właśnie węgiel jest bardzo potrzebnym i ważnym składnikiem stali. Zatem jaki jest wpływ zawartości węgla na stal?

 

Wpływ zawartości węgla na stal.

 

wplyw zawartosci weglaZwiększania zawartości węgla powoduje odpowiednie zmiany struktury stali. W momencie, kiedy stal zawiera mniej niż 0,8% węgla, to jej cała struktura składa się z perlitu oraz ferrytu. Z kolei struktura stali, która zawiera równe, 0,8% węgla składa się wyłączenie z perlitu. Natomiast w momencie, kiedy wartość jest wyższa niż 0,8% węgla, oprócz perlitu występuje także cement wtórny. Należy zaznaczyć, że odpowiednia zmiana struktury stali, która powodowana jest zawartością węgla, przede wszystkim wiąże się z różnymi zmianami w zakresie jej właściwości mechanicznych.

 

Jednymi z ról różnych pierwiastków zawartych w stali jest zmienianie jej struktury bądź zwiększanie hartowności. Skuteczne zwiększanie zawartości węgla bezpośrednio wpływa na właściwości dotyczące rozciągania. Niemniej w takim przypadku zmniejsza się plastyczność stali. Warto zaznaczyć, że stal zawierająca w sobie 0,85% węgla charakteryzuje się największą wytrzymałością. Ponadto większa zawartość węgla, a więc powyżej granicy 0,85 wpływa na pojawienie się cementu wtórnego, co w efekcie zmniejszy wytrzymałość. W jakiego zależności konkretnie rodzaju stali potrzebujemy odnośnie jej właściwości, stosowane są różne pierwiastki, dzięki którym możliwa jest zmiana jej struktury i własności mechanicznych.

Stal – wykorzystanie i zastosowanie

Wykorzystanie stali jest bardzo szerokie. Niemniej w największych ilościach wykorzystuje się ją w budownictwie oraz przemyśle. Szczególnie przy budowie tak zwanych wieżowców. W takich miejscach stal musi charakteryzować się przede wszystkim maksymalną wytrzymałością. Aby tak się stało, potrzebna jest wiedza, dzięki której będzie można, dobrać odpowiednią zawartość węgla w stali powodując zwiększenie jej wytrzymałości. Ponadto stal wykorzystywana jest także do produkcji mniejszych rzeczy codziennego użytku, między innymi zegarków.

Źródło.