Stal – proces obróbki cieplnej

Print Friendly, PDF & Email

Wciąż to stal stanowi najważniejszy materiał w większości branż szeroko pojętego przemysłu. Jest ona elementem niezbędnym na placu budowy. Rodzajów stali jest wiele, ale w większości stal składa się z żelaza. Wybór odpowiedniego rodzaju stali stanowi ważny element budownictwa. Jednak wyłącznie dobranie danego rodzaju stali nie wystarczy do poprawienia jej parametrów w zakresie trwałości. Tylko za pomocą obróbki cieplnej możliwe jest nadanie elementom odpowiednich właściwości. Dlaczego proces obróbki cieplnej stali jest tak istotny?

Proces obróbki cieplnej stali – co należy wiedzieć?

 

Warunkiem właściwego zrozumienia obróbki cieplnej materiałów jest dokładna znajomość wykresu żelazo – węgiel. Na takim wykresie doskonale widoczne jest to, w jakim stanie jest stal. Na tej podstawie można określić strukturę łączeń. Obróbka cieplna stali stanowi jeden z procesów nagrzewania i schładzania stali w celu uzyskania zmiany właściwości fizycznych tego stopu.

Zastosowanie obróbki cieplnej stali umożliwia jej formowanie zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami. W takim rozumieniu obróbka cieplna zapewnia niestandardowe możliwości w przyszłym wykorzystaniu stali. Odpowiednio przeprowadzona obróbka cieplna charakteryzuje się cyklem zmian temperatur. Cykl zaczyna się i kończy w temperaturze otoczenia. Na koniec w efekcie nagrzewania i wygrzewania, a także chłodzenia osiąga się oczekiwany poziom plastyczności stali.

proces obrobki cieplnej stali

Obróbka cieplna stali – zastosowanie

Zasadniczo obróbka cieplna stali posiada jeden wspólny cel, który niezależny jest od zastosowanej metodyki. Wszystko sprowadza się do osiągnięcia oczekiwanej plastyczności materiału poddawanego obróbce. Dzięki temu stal ma zostać właściwie sprofilowana do określonego wymiaru i kształtu. Zastosowanie obróbki cieplnej jest bardzo powszechnie stosowane w przemyśle. Procesy obróbki cieplnej na przykład w utwardzaniu między innymi wyżarzaniu czy hartowaniu stanowią główne procesy powszechnie wykorzystywane w spawalnictwie, hutnictwie i produkcji.

Z kolei różne rodzaje obróbki cieplnej doskonale sprawdzają się także w przypadku wielu półproduktów. Zatem obróbka cieplna stali to proces wieloetapowy, dzięki któremu dochodzi do zmiany struktury stopów. Jednak zastosowanie obróbki cieplnej do czystych metali w mniejszym zakresie wpłynie na zmianę ich właściwości.

Wykorzystane źródła