Ciągnienie stali

Print Friendly, PDF & Email

Ciągnienie to proces obróbki metali, przeprowadzany na zimno, dzięki któremu pod wpływem przeciągania dany metal zmienia kształt.

Proces ciągnienia – na czym polega?

Ciągnienie stali to przeróbka plastyczna tego metalu, polegająca na przeciąganiu go przez ciągadło. Dzięki temu procesowi można uzyskać mniejszy przekrój poprzeczny danego kawałka metalu, przy jednoczesnym jego wydłużeniu. Efektem poddania stali procesowi ciągnienia jest powstawanie drutów, prętów i kształtowników.
Proces ciągnienia jest przeróbką plastyczną na zimno. Główną zaletą tej metody jest to, iż wytworzone elementy są dokładne wymiarowo oraz bardzo gładkie. Gładkość po ciągnieniu można porównać do gładkości po polerowaniu. Wyroby wytworzone na skutek procesu ciągnienia są precyzyjne i niezastąpione, także z uwagi na niskie koszty samego procesu. Ciągnienie jest idealnym sposobem wytworzenia rur o cienkich ściankach lub drutu o małej średnicy poniżej 5 mm. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że ciągnienie jest stosowane głównie do wytwarzania:
• prętów o dużych przekrojach,
• prętów o małych i bardzo małych przekrojach (poniżej 5 mm),
• rur o różnorodnych przekrojach,
• rur cienkościennych o małych średnicach.

ciągnienie stali

Ciągnienie stali – rodzaje

Współcześnie powszechny jest dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań, także w procesach produkcji wyrobów hutniczych widoczne są nowe technologie. Dzięki nim każdy finalny produkt może być dostosowany do indywidualnych potrzeb poprzez zróżnicowanie parametrów i właściwości w trakcie samego procesu wytwarzania.
Ciągnienie metali możemy podzielić na dwie metody:
• ciągnienie na sucho,
• ciągnienie na mokro.
Ciągnienie na sucho to metoda używana zazwyczaj do produkcji prętów i drutów, które muszą mieć średnicę poniżej 2 mm. Materiał początkowy przeciąga się przez coraz to mniejsze otwory w ciągadle. Drut jest także smarowany specjalnym suchym smarem (mieszanka na bazie mydeł). W trakcie tego procesu nagrzewają się zarówno tworzywo, jak i urządzenie, dlatego tak ważne jest ich chłodzenie. Są one chłodzone pośrednio, za pomocą kontaktu z bębnem ciągarki. Jego temperatura jest obniżana natomiast za pomocą zimnej wody.
Ciągnienie na mokro jest bardzo podobnym procesem do opisywanego powyżej, z tą różnicą, że drut przechodzący przez coraz to mniejsze otwory ciągadła jest zanurzony w emulsji smarnej. Zadaniem tej cieczy jest chłodzenie i smarowanie obu elementów, zarówno drutu, jak i ciągadła. Ciecz natomiast, która podobnie jak drut i ciągadło nagrzewa się, jest chłodzona przy pomocy wody.

Ciągnienie metali – zalety

Proces ciągnienia metali ma niebywałe zalety. Szczególnie pozytywnymi aspektami, które powodują, że proces ten jest niezwykle popularny, są:
• niski koszt produkcji,
• oszczędność materiału i możliwa powtarzalność,
• niebywała precyzja,
• możliwość wykonania produktu końcowego o szerokim zakresie średnicy.
Co ważne, w trakcie obróbki metale zmieniają swoje właściwości. W procesie ciągnienia zmienia się ich wytrzymałość na rozciąganie, poprawie ulegają też elastyczność i sprężystość.
Proces ciągnienia stali jest niezwykle popularny i chętnie używany. Finalne wyroby są szeroko wykorzystywane w wielu branżach, z których najpopularniejsze to budownictwo, motoryzacja i lotnictwo.

Zapraszamy do kontaktu aby sprawdzić naszą ofertę na pręty ciągnione.