wyszukiwarka

TWARDOŚĆ STALI I HARTOWANIE PRÓBEK

 

Maksymalna twardość stali danego gatunku

Produkty wszystkich gatunków dostarczane są po wyżarzaniu zmiękczającym lub sferoidalnym z ukazaną w tabeli twardością.

Maksymalna twardość gatunków stali na magazynie

Gatunek stali wg DIN

Twardość max HB

1.1525

192

1.1545

213

1.1620

183

1.1730

207

1.1740

231

1.1830

222

1.2003

200

1.2063

225

1.2067

223

1.2080

248

1.2101

225

1.2162

212

1.2208

220

1.2210

223

1.2235

250

1.2241

225

1.2311

230

1.2312

230

1.2316

285

1.2323

239

1.2328

250

1.2343

229

1.2344

229

1.2363

230

1.2365

229

1.2367

235

1.2376

250

1.2379

255

1.2419

229

1.2436

255

1.2510

230

1.2519

225

1.2550

229

1.2567

250

1.2581

241

1.2601

255

1.2713

248

1.2714

248

1.2738

235

1.2740

241

1.2764

255

1.2767

262

1.2826

220

1.2842

229

1.2885

229

1.3243

269

1.3343

255

1.3344

269


Twardość próbek po hartowaniu i odpuszczaniu powinna odpowiadać ukazanej w tabeli

Gatunek stali wg DIN

Twardość HRC max

Temperatura°С

Środowisko hartowania

hartowania

odpuszczania

1.1525

59

790

180

woda

1.1545

60

780

180

woda

1.1620

57

800

180

woda

1.1740

52

810

180

olej

1.1830

57

810

180

olej

1.2003

66

790

190

woda

1.2063

64

840

200

olej

1.2067

60

840

180

olej

1.2080

60

960

180

olej

1.2101

61

850

300

olej

1.2162

58

820

180

olej

1.2208

52

850

210

woda

1.2210

60

790

180

woda

1.2235

63

810

240

olej

1.2241

56

840

240

olej

1.2311

51

850

580

olej

1.2312

46

1010

180

olej

1.2316

46

1010

180

olej

1.2328

55

850

powietrze

1.2343

50

1020

550

olej lub powietrze

1.2344

51

1030

550

olej lub powietrze

1.2363

63

950

290

olej lub powietrze

1.2365

47

1040

550

olej

1.2367

47

1060

550

olej

1.2376

62

1030

340

olej

1.2379

59

1030

180

olej lub powietrze

1.2419

59

820

180

olej

1.2436

60

960

180

olej lub powietrze

1.2510

64

800

210

olej

1.2519

64

810

210

olej

1.2550

57

890

180

olej

1.2581

52

1190

550

olej lub powietrze

1.2601

60

1000

180

olej lub powietrze

1.2713

40

850

500

olej

1.2714

44

850

500

olej lub powietrze

1.2738

51

860

580

olej

1.2764

59

800

180

olej lub powietrze

1.2767

52

850

180

olej lub powietrze

1.2826

61

840

400

olej

1.2842

58

800

180

olej

1.3243

64

1220

560

olej lub powietrze

1.3343

64

1210

560

olej lub powietrze

1.3344

65

1220

560

olej lub powietrze