wyszukiwarka

Pręty płaskie kute o wymiarach 100-300 x 300-800 mm- tolerancja wymiarów

Tolerancje wymiarów płaskowniki 100-300 x 300-800 mm

Wymiary prętów płaskich i dopuszczalne odstępstwa

Grubość [mm]

Dopuszczalne dodatnie odstępstwa na grubości [mm]

Szerokość [mm]

Dopuszczalne dodatnie odstępstwa na szerokości

100

+ 5,0 (+ 5,0)

300

+ 10,0 (+ 5,0)

<100 < 250

+ 7,0 (+ 5,0)

< 300 < 500

+ 15,0 (+ 10,0)

< 250 < 300

+ 10,0 (+5 ,0)

< 500 < 600

+ 15,0 (+ 10,0)

< 600 < 800

+ 20,0 (+ 15,0)


W nawiasach ukazane są tolerancje dla prętów szlifowanych, a poza nawiasami dla prętów nie podlegających szlifowaniu.

Różnica przekątnych dla tego samego przekroju poprzecznego nie powinna przekraczać dopuszczalnych odstępstw szerokości. Pręty płaskie dostarczane są z ostrymi krawędziami, dopuszcza się stępienie krawędzi nie przewyższające 0,030 grubości pręta płaskiego.

Odchylenie od płaszczyzny płaskowników nie powinna przekraczać 0,4% długości. Sierpowatość płaskowników nie powinna przewyższać 0,4% długości.

Czoła płaskowników powinny być równo obcięte i nie posiadać zadziorów.

Skręcenie prętów nie powinno przekroczyć 0,4% długości.