wyszukiwarka

Składniki stopu a właściwości stali

WPŁYW SKŁADNIKÓW STOPOWYCH NA WŁAŚCIWOŚCI STALI

p S Cu Mo Co V W Al Nia Nip Cr Mna Mnp Si
Twardość - - ↓↓ ↑↑ ↓↓↓
Wytrzymałość - - ↑↑
Granica plastyczności - ↑↑ - ↑↑ ↑↑
Wydłużenie ~ ~ - ↑↑↑ ~ ↑↑↑ ~
Przewężenie ~ ~ ↑↑ ~ ~ ~ ~
Udarność ↓↓↓ ~ ~ ↑↑↑ ~ - ~
Sprężystość - - - - - - - - - - ↑↑↑
Odporność na wys. temp. - - ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑↑ - ↑↑↑ - ~
Prędkość chłodzenia - - - ↓↓ ↑↑ ↓↓ ↓↓ - ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓
Tworzenie węglików - - - ↑↑↑ - ↑↑↑↑ ↑↑ - - - ↑↑ - ~
Odporność na ścieranie - - - ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑↑ - - ↓↓ - ↓↓ ↓↓↓
Kowalność ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓
Skrawalność ↑↑ ↑↑↑ ~ ~ - ↓↓ - ↓↓↓ - ↓↓↓
Tworzenie się zgorzeliny - - ~ ↑↑ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↓↓↓ ↓↓ ~
Azotowanie - - - ↑↑ - ↑↑↑ - - ↑↑ - ~
Odporność na korozję - - - - - ↑↑ - ↑↑↑ - - -
Histereza Niemagnetyczny Niemagnetyczny ↓↓
Przepuszczalność ↑↑ ↑↑
Siła koercji ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↓↓
Pozostałość magnetyczna ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑ -
Stratność - ↓↓

Nip, Mnp - w stalach perlitycznych

Nia Mn,- w stalach austenitycznych
↑ - wzrost
↓ - spadek

~ - w przybliżeniu stała