wyszukiwarka

Dział techniczny

 

 

Technolog:

Robert Frąckowiak

Tel: (+48) 61 660 10 36

Fax: (+48) 61 660 10 37

E-mail: technolog@akrostal.pl

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe:

 

AKROSTAL SP. Z O.O Garbatka 119,                                                                                                       Poznań, dnia 16.01.2017
64-610 Rogoźno
Tel: (+48) 61-660-10-12 do 60 Fax: (+48) 61-660-10-39
E-mail: akrostal@akrostal.pl
www.akrostal.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016
dotyczy opracowania technologii produkcji form do wtryskiwania aluminium
ZAMAWIAJĄCY
AKROSTAL SP. Z O.O. Garbatka 119,
64-610 Rogoźno
NIP 782-22-13-458
REGON: 634-212-375
KRS: 000-024-9764
Kontakt: Leszek Czajka Tel: (+48) 61-660 10 51
Fax: (+48) 61-660-10-39
E-mail: leszek.czajka@akrostal.pl
http://www.akrostal.pl/index.php/pl/dzial-techniczny

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. KOD CPV
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze
73000000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój
73430000-5 Testy i ocena
II. ZAKRES PRAC
Opracowanie technologii produkcji form odlewniczych o zwiększonej trwałości i odporności na pękanie, służących do produkcji wyrobów aluminiowych, polegające na:
1. Wykonaniu badań mających na celu określenia wymaganych właściwości i struktury gatunków stali narzędziowych stosowanych do form wtryskowych i matryc kuźniczych.
2. Opracowaniu technologii obróbki cieplnej dedykowanej dla matryc kuźniczych i formy odlewniczej/wtryskowej do aluminium z nowego prototypowego gatunku stali.
3. Wykonaniu prototypowej obróbki cieplnej detalu dostarczonego przez zamawiającego.
4. Wskazaniu wytycznych związanych z obróbką cieplną
5. Sporządzeniu sprawozdania badawczego w formie opracowania naukowego.

 

Uszczegółowienie zakresu prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym znajduje w pliku  poniżej:

 

 Akrostal zapytanie ofertowe.pdf