wyszukiwarka

SEARCH

Laboratory

Laboratorium

Firma Akrostal posiada zakładowe laboratorium, wykonujące badania stali będących w ofercie. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesne przyrządy badawczo-pomiarowe, pozwalające wykonać następujące badania:

 • pomiar twardości za pomocą twardościomierzy przenośnych
 • analiza składu chemicznego i ustalanie gatunku stali metodą spektrometrii emisyjnej ze wzburzeniem iskrowym na próbkach i bezpośrednio na gotowych wyrobach
 • badania ultradźwiękowe UT służące do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i wykonywania pomiarów, nie powodujących zmian ich właściwości
 • badania wizualne służące weryfikacji poprawności materiału: pomiary grubości i pomiary prostoliniowości

Dodatkowo oferujemy usługi badań w zakresie  metaloznawstwa, z opracowaną dokumentacją:

1. Badania statycznej próby rozciągania w zakresie własności:

 •     wytrzymałości na rozciąganie (Rm),
 •     umownej granicy plastyczności (Re),
 •     wydłużenie procentowe po rozerwaniu (A),
 •     wydłużenie całkowite procentowe przy rozerwaniu (A),
 •     przewężenie procentowe po rozerwaniu (Z) ,

2. Badania udarności  (KV) materiału sposobem Charpy’ego w temperaturze:

 •     otoczenia,
 •     – 20°C  i  – 40°C

3. Badania polegające na obserwacji naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych zgładów metalograficznych w celu:

 •     określenia struktury materiału,
 •     identyfikacji nieciągłości w materiale,
 •     badania mikrostruktury:
 •     badania makrostruktury
 •     wielkość ziarna
 •     wtrącenia niemetaliczne
 •     segregacja i pasmowość węglików

 

View the embedded image gallery online at:
http://akrostal.pl/index.php/en/laboratory#sigFreeId07acbc587f