wyszukiwarka

HLEDEJ

Technické údaje druhů

1.    Technické údaje druhů
Legovaná ocel – ocel, která kromě uhlíku obsahuje taky jiné chemické prvky od několika až po desítky procent, výrazně měnící vlastnosti oceli.
Legující přísady pomáhají:
- zvýšit kalitelnost oceli,
- získat větší pevnost
- změnit některé fyzikální a chemické vlastnosti.
Legované oceli, obvykle velmi drahé, se používají ve speciálních případech, kde je to ekonomicky odůvodněné.
Mezi nejčastěji používané prvky v ocelích patří:
Nikl
Snižuje teplotu austenitické transformace a rychlost kalení. V praxi to usnadňuje proces kalení a zvětšuje hloubku kalení. Nikl rozpuštěný ve feritu významně zvyšuje odolnost oceli proti nárazu. Příměs niklu ve výši 0,5% až 4% se dodává do oceli pro tepelné zpracování a množství 8% až 10% na kyselinovzdorné oceli. V chemickém složení je prvek označován zkratkou Ni.
Chrom
Zvyšuje kalitelnost a pevnost oceli, zlepšuje také její žáruvzdornost a žárupevnost. Používá se v nástrojových ocelích a speciálních ocelích, ve kterých může dosahovat až 30% složení. Od obsahu cca. 12 % chromu rozpuštěného v tuhém roztoku je ocel korozivzdorná. V chemickém složení je prvek označován zkratkou Cr.

Mangan
Slouží jako desulfurační a deoxidační přísada, která čistí taveniny od sloučenin síry a kyslíku. Dodatečně při obsahu od 0,8% na 1,4% výrazně zvyšuje pevnosti v tahu, dopadu a oděru oceli. V chemickém složení je prvek označován zkratkou Mn.
Wolfram
Zvyšuje jemnozrnost a pevnost oceli, odolnost proti oděru. Velké přídání wolframu od 8% do 20% zvyšuje odolnost oceli proti popouštění. V chemickém složení je prvek označován zkratkou W.
Molybden
Zvyšuje kalitelnost oceli. Zvyšuje pevnost, snižuje křehkost a zvyšuje odolnost vůči tečení. V chemickém složení je prvek označován zkratkou Mo.
Vanad
Zvyšuje jemnozrnost oceli a výrazně zvyšuje její tvrdost. V chemickém složení je prvek označován zkratkou V.
Kobalt
Zvyšuje jemnozrnost oceli a výrazně zvyšuje její tvrdost. V chemickém složení je prvek označován zkratkou Co.
Křemík
Za normálních okolností považován za nežádoucí nečistotu, jelikož zvyšuje křehkost oceli. Žádoucí je u ocelí pružinových. Vzhledem k tomu, že snižuje energetické ztráty proudu v oceli, se taky přidává v množství až do 4% do transformátorové oceli. V chemickém složení je prvek označován zkratkou Si.
Titan
V chemickém složení je prvek označován zkratkou Ti.
Niob
V chemickém složení je prvek označován zkratkou Nb.
Hliník
V chemickém složení je prvek označován zkratkou Al.
Měď
Měď má podobné fyzikální vlastnosti jako čisté železo, ale je mnohem odolnější proti korozi. Měď je vítaným doplňkem a jeho obsah se neustále zvyšuje spolu s použitím ocelového šrotu při tavení nové oceli. V chemickém složení je prvek označován zkratkou Cu.
Pro podrobnější popis klikněte prosím na vybrané skupiny nebo jakosti v menu na levé straně.

2.    NÁSTROJOVÁ OCEL PRO PRÁCI ZA STUDENA
Legovaná nástrojová ocel používaná na řezné nástroje a do práce za studena, které se pouze mírně zahřívají během provozu. Tento typ oceli se používá také pro výrobu měřidel. Od ocelí pro práci za studena se požaduje zachování svých vlastností do teploty +200 °C.

3.    NÁSTROJOVÁ OCEL PRO PRÁCI ZA TEPLA

Rychlořezné oceli HSS (ang. high speed steel) - Patří do skupiny nástrojových ocelí používaných pro obrábění, kde je důraz kladen na vysoký výkon. Používá se při rychlostech až do 50 m / s.
Používá se obvykle na soustružnické nože, frézy a vrtáky. Rychlořezná ocel vydrží v místě řezu až 600 °C.
Jedním ze základních požadavků na tento materiál je vysoká tvrdost, odolnost proti opotřebení a rozměrová stálost při vysokých teplotách.
Všechny tyto funkce jsou dosaženy prostřednictvím účinku sekundární tvrdosti, který se získá sekundárním vyloučením karbidů.

4.    OCEL RYCHLOŘEZNÁ

Rychlořezné oceli HSS (ang. high speed steel) - Patří do skupiny nástrojových ocelí používaných pro obrábění, kde je důraz kladen na vysoký výkon. Používá se při rychlostech až do 50 m / s.
Používá se obvykle na soustružnické nože, frézy a vrtáky. Rychlořezná ocel vydrží v místě řezu až 600 °C.
Jedním ze základních požadavků na tento materiál je vysoká tvrdost, odolnost proti opotřebení a rozměrová stálost při vysokých teplotách.
Všechny tyto funkce jsou dosaženy prostřednictvím účinku sekundární tvrdosti, který se získá sekundárním vyloučením karbidů.
5.    OCEL NA FORMY A TĚLESA FOREM PRO PLASTICKÉ HMOTY
Jedná se o skupinu oceli používanou na výrobu forem pro vstřikování, formovací rámy pro lití plastických hmot a kovů pod tlakem. V naprosté většině případů je výše uvedený materiál dodáván v zušlechtěném stavu. Různé přídávané látky používané při produkci umožňují urychlení obrábění, rostoucí kalitelnosti, lepší leštitelnost nebo celou řadu dalších žádoucích vlastností.

6.    OCEL NEREZOVÁ MARTENZITICKÁ
Jedná se o skupinu ocelí, které mají širokou škálu aplikací, začínajíce výrobou řezných nástrojů a nožů používaných v potravinářství, přes měřící přístroje, kuličková ložiska, jehlové karburátory, písty, chirurgické nástroje, pružiny, končíce vložkami do forem pracujících v náročném, vysoce korozivním prostředí.

7.    OCEL PRO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ
Ocel pro tepelné zpracování se vyznačuje specifickým typem tepelného zpracování skládajícího se z kalení a vysokým popouštěním. Používá se při výrobě mnoha prvků v procesu obrábění: klikové hřídele, prvky pro automobilový průmysl, součásti turbín, rotorů, atd.
Za pomocí procesu tepelného zpracování získává ocel hmatatelné výhody:
- zvýšení pevnosti v tahu
- zvyšuje odolnost proti praskání
- Růst plastických vlastností (odolnost proti nárazu, prodloužení při přetržení, kontrakce)

Jedním z hlavních kritérií pro tento typ oceli je obsah uhlíku 0,1 až 0,6%, a legující prvky, jako je Mo, Ni, Cr v celkovém množství nepřekračující 5%. Vlastnosti této oceli jsou následkem změny mikrostruktury, která se tvoří v průběhu tepelného zpracování.
Teplota popouštění je závislá na jakosti oceli a můžeme ji znaleznout v příslušných normách, ale ve většině případů se jedná o teplotu kolem 500 ° C.

8.    OCEL K CEMENTOVÁNÍ
Hlavním kritériem pro zařazení oceli do tohoto druhu je nízký obsah uhlíku (0,05 - 0,025%). Výrobky po procesu cementování se vyznačují vysokou tažností jádra, vysokou odolností proti otěru a tvrdostí povrchu. Používá se na komponenty, jako jsou převody, pouzdra, ozubené kola atd. Na materiály, které vyžadují tvrdý povrch a tvárné jádro.

9.    OCEL K NITRIDOVÁNÍ
Ocel používaná pro tepelně-chemické ošetření - nitridaci. Na nitridaci se používají nízkolegované konstrukční oceli a legované oceli s obsahem hliníku nad 1,0%. Produkty vyrobené z této oceli získávají po nitridaci vysokou odolnost proti oděru a velmi vysokou tvrdost.

10.    OCEL K NITRIDOVÁNÍ
Ocel používaná pro tepelně-chemické ošetření - nitridaci. Na nitridaci se používají nízkolegované konstrukční oceli a legované oceli s obsahem hliníku nad 1,0%. Produkty vyrobené z této oceli získávají po nitridaci vysokou odolnost proti oděru a velmi vysokou tvrdost.

11.    OCEL PRUŽINOVÁ
Ocel používaná pro tepelně-chemické ošetření - nitridaci. Na nitridaci se používají nízkolegované konstrukční oceli a legované oceli s obsahem hliníku nad 1,0%. Produkty vyrobené z této oceli získávají po nitridaci vysokou odolnost proti oděru a velmi vysokou tvrdost.

10.    OCEL PRUŽINOVÁ

Nejčastěji se používá na výrobu pružin a per. V případě nelegovaných ocelí se charakterizuje obsahem uhlíku 0,6% až 0,85%, legované oceli obsahují příměsi chrómu, manganu, vanadu a křemíku.
Na rozdíl od ostatních druhů je zde žádoucí vyšší obsah křemíku, jelikož snižuje tažnost a zvyšuje pružinovost oceli.
Pružinové ocele dělíme na skupiny:

- uhlíkové, jakost: 65, 75 a 85
- nízkolegované manganové, jakost: 65G
- nízkolegované křemíkové, jakost: 45S, 50S, 40S2, 50S2, 55S2, 60S2, 60S2A
- nízkolegované manganovo-křemíkové, jakost: 60SG
- 60SGH nízkolegované manganovo-křemíkovo-chromové, jakost: 60SGH
- nízkolegované chromovo-manganové, jakost: 50HG
- nízkolegované chromovo-křemíkové, jakost: 50HS
- nízkolegované chromovo-vanadové, jakost: 50HF

12.    OCEL LOŽISKOVÁ
Ocel přizpůsobena na pevně stanovené cíle. Velmi vysoké požadavky výrobců vyžadují použití pevného rámce legujících prvků, s velmi nízkým množstvím nekovových nečistot a vhodnou miktostrukturou, která umožňuje pracovat v extrémních podmínkách.

13.    KONSTRUKČNÍ OCEL VYŠŠÍ JAKOSTI
14.    OTĚRUVZDORNÉ PLECHY